Martin Broodbakker

Hallo, dit is de website van Martin Broodbakker. In het menu links kun je een link vinden voor de veldtocht van de 629. Schwere Artillerie Abteilung van 10 mei t/m 30 juli 1940 door Nederland, België en Frankrijk. Te zien zijn de foto’s die door een fotograaf van de 2e batterij gemaakt zijn en een vergelijking met de huidige situatie.

Daarnaast een paar links naar foto’s die door mij gemaakt zijn.